November 18, 2004. - Amerikai Magyar Alapítvány Múzeuma, New Brunswick, NJ

Előadás és kiállítás az Amerikai Magyar Alapítvány szervezésében
a New York-i Magyar Kulturális Központ támogatásával

JELENTŐS RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK MAGYARORSZÁGON 1975-2000

SIGNIFICANT ARCHAELOGICAL EXCAVATIONS IN HUNGARY 1975-2000

Előadók:
Dr. Raczky Pált, az ELTE egyetemi tanára és
Dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

Fotóriport: Sohár István

Az előadást Molnár Ágoston professzor, az Alapítvány igazgatója nyitotta meg

Molnár Ágoston köszöntötte az első előadót Dr. Raczky Pált, az ELTE egyetemi tanárát

 

Dr. Raczky Pál, az ELTE egyetemi tanára, a 25 év (1975-2000) során végzett ásatásokról tartotta előadását és bemutatta az általa vezetett,  Magyarország egyik legjelentősebb, neolit korból  (6-7000 éves) származó, Tisza melletti,  28 hektár területen fekvő településének feltárását. (Harper Collins: Atlas of World History, 2003 szerint Tiszapolgár Europa egyik legkorábbi települése)

Dr Raczky Pál Budapesten született 1950-ben. Az Eötvös Loránd  Tudományegyetem (ELTE) ókori régészet szakán végzett 1974-ben.  1977-ben doktorált ókori régészetből szintén az ELTE-n. A Szolnoki múzeum munkatársaként végzett régészeti kutatásokat az Alföldön (1975-1980). 1981-tól tanítja a Délkelet Európa a neolit és bronzkorban című tantárgyat az ELTE-n.  2002-től egyetemi tanár beosztásban van.  Kutatási területe a Kárpát-medence népeinek neolit kori kultúrája és időbeni kapcsolatai. Régészeti feltárást szervezett és vezetett az Alföldön Berettyóújfalu, Öcsöd és Polgár térségében (1978-2002). Továbbá 1996-tól az autópálya építések régészeti megörző csoportjának tudományos tanácsadója.  Több kiállítást rendezett otthon és külföldön. Több mint negyven publikációja jelent meg a neolit és bronzkor a Kárpát-medencében témával kapcsolatban.

Dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, legkedvesebb feltárását ismertette, amely Fehervárcsurgon volt, ahol kilenc vaskorból származó temetési halom közül hetet tártak fel. A mellette levő képen ott talált festett korsók és edények láthatók.

Dr. Kovács beszámolt a Nemzeti Múzeum USA-ból kapott értékes beszerzéseiről is.

Dr. Kovács Tibor Kalocsán született 1940-ben. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett régész és történelem tanári képesítést 1963-ban. 1999 óta főigazgatója a Magyar Nemzeti Múzeumnak és most (2004-ben) hosszabbították meg kinevezését további öt évre. Munkája mellett tanít az ELTE Régészeti Intézetében. 1966-ban védte meg doktori disszertációját az "Új adatok a bronz kori északkelet Magyarországról" címmel. Fő kutatási területe a bronz és vaskor népeinek történelme Magyarország és a Kárpát-medence területén és a kapcsolat a Kárpát-medence és a Földközi-tenger népei között ebben az időben. A kisebb ásatások mellett több jelentős feltárást is vezetett pl. egy bronzkori temető feltárását Tiszafüreden (1965-1972) és vaskori temetési halmok feltárását Fehérvárcsurgón a 80-as évek végén. Ezekkel kapcsolatban rendezett kiállításokat is. A kutatási eredményeiből tobb munkája jelent meg magyarul, németül, angolul és franciául. (pl. Tumulus Culture Cemeteries of Tiszafüred, 1972 és The Bronze Age in Hungary, 1977). Több régészeti folyóirat szerkesztője.

Dr. Kovács Tibor a Nemzeti Múzeum kétszáz éves történetét
bemutató könyvet ajándékozott az Alapítvány múzeumának

A közönség érdeklődéssel hallgatta az előadást...

...majd a kérdések vidám hangulatban hangzottak el

Brogyányi Jenő drámafordító kérdése a kárpát medencei együttműködéshez kapcsolódott

Dr. Prékopa András akadémikus Széchényi Ferenc szülőházának állapotáról érdeklődött

Erdős Margit a 4000 évvel ezelőtti bodrogkeresztúri kultúrával kapcsolatos kérdésére egy rögtönzött kupaktanács válaszolt

Dr. Kovács Ilona a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár főmunka-társa és Dr. Prékopa András, a Magyar Tudományos Akadémia tagja a kiállítás egyik tablója előtt

Dr. Sohár István a kezdetektől fogva nyomon tudta követni Szegedről az Ópuszteri ásatások sorsát. Ahol ma a XII-ik századi kolostor romjai mellett délalföldi skanzen és a honfoglalást bemutató Feszty körkép van. A mellékelt kép bemutatja a XII-ik századi templom megmaradt oszlopfőit.

Harkó Gyöngyvér a Százhalom-battán talált, szintén vaskorból számazó edények tablóját tanulmányozza

A fehérvárcsurgói leletek tablója

 


Kapcsolódó oldalak:

Amerikai Magyar Alapítvány

Amerikai Magyar Alapítvány - gimagine fotóriportok

Országos Széchenyi Könyvtár

Hit Counter