2005. december 4. - 2006. január 29.

300 Somerset Street, New Brunswick, NJ

Amerikai Magyar Alapítvány Múzeuma

17. ÉVI KARÁCSONYFA KIÁLLÍTÁS

Fotók: Sohár István

December 4, 2005 - January 29, 2006

300 Somerset Street, New Brunswick, NJ

Museum of the American Hungarian Foundation

17TH ANNUAL FESTIVAL OF TREES

 Photos: Istvan Sohar

A műsort Fazekas Patricia, a múzeum kurátora nyitotta meg

Opening of the program by Patricia Fazekas curator of the Museum

Az ukrán énekkar előadása

Ukraine Choir's perfromance

A New Brunswick-i Szent László templom kórusából alakult énekkar

Choir of the Szent László Church, New Brunswick

Hajdu-Németh Béla kórusvezető

Bela Hajdu-Nemeth Choir Leader

Harkó Gyöngyvér karácsonyi zsoltárt mondott "Kicsiny Betlehemben" címmel

Psalm "In Little Betlehem" performed by Gyongyver Harko

"Mennyből az angyal"

"Angel from Heaven"

Szőllősy Róbert és Edina adta elő Ady Endre: Karácsony cimű versét

Endre Ady's poem "Christmas" recited by Robert and Edina Szollosy

Kányádi Sándor: Isten háta mögött és Farkas Árpád: Dudoló
című versét Harkó Gyöngyvér adta elő

Hungarian Chrsitmas poems performed by Gyongyver Harko

Heinrich Lilla a "Csendes éj" c. dalt énekelte

Lilla Heinrich sang "Silent Night"

Molnár Ágoston professzor múzeumigazgató és Harkó Gyöngyvér záró szavai

Closing remarks by Prof. August J. Molnar,
President of the Museum and Gyongyver Harko

Molnár Ágoston a karácsonyi finomságokra hívja fel a figyelmet

August Molnar invited the guests to enjoy cakes and other delicatessen

A kiállítás különböző nemzetek karácsonyfáit mutatja be:

The exhibition shows Christmas tree decorations from around the world:

Lettország - Latvia

Észtország - Estonia

Finnország - Finland

Hispanic Latino - Latin Amerika

Olaszország - Italy
Kocsis Anikó lelkész - Aniko Kocsis pastor

Görögország - Greece

Lengyelország - Poland

Ukrajna - Ukraine

Dánia - Denmark

Fehéroroszország - Belarus

Skócia - Scotland

Írország - Ireland

Magyarország - Hungary


Related links:

American Hungarian Foundation

American Hungarian Foundation - gimagine pages