2003. április 9. - 344 East 69th Street, NYC

Dr. Elizabeth Molnár Rajec, Ph.D.:
KAFKA AZ EMBERI KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN

Fotók: Oldal Mária
 


Krencsey Marianne, a Fészek klub elnöke

Dr. Elizabeth Molnár Rajec

Krencsey Marianne, Dr. Elizabeth Molnár Rajec és Dr. Nemes Gyula

Dr. Kovács Ilona, Péter Krisztina és Dr. Rajec

Koppány Mária, Dr. Rajec és Márer György

Balla Zsoltné Kati, Dr. Rajec és Dr. Kovács Ilona

Dr. Rajec és unokahúga, Oldal Mária
Molnár Rajec professzor Pozsonyban született, mint kitelepített magyar került Budapestre, az Idegen Nyelvek Főiskoláján kezdi pályáját. A Kulturális Kapcsolatok Intézetében, majd a Csehszlovák Kultúra Központjában dolgozott, kulturális vezetőként koncerteket, irodalmi esteket, kiállításokat rendezett. 1957 óta New Yorkban él, tanulmányait a Columbia és Rutgers Egyetemeken folytatta, doktorátusát (német irodalom) a CUNY Graduate Centerében szerezte. 30 éven át a City College tanára, közben Fulbright-scholarként Európában is végzett kutatómunkát. Penn tag, az Amerikai Kafka Társulat igazgatósági tagja. Érdeklődése és munkássága főleg négy területre terjed ki:  1. Franz Kafka (irodalmi onomasztikai interpretáció), 2. Molnár Ferenc (kétkötetes bibliográfia), 3. Onomasztikai tanulmányok és 4. Az angol nyelv hatása a magyar nyelvre. Forrás: Fészek klub

További Fészek klub fotók

Következő előadások