2004. február 11. - Fészek Klub, NYC
 
August J. Molnár:
Az Amerikai Magyar Alapítvány
American Hungarian Foundation

Fotók: Oldal Mária

Krencsey Marianne, a Fészek Klub elnöke és Prof. August Molnár

August Molnár történész egyetemi tanár, református lelkész, az American-Hungarian Foundation elnöke 1910-ben bevándorolt magyar szülők gyermeke 1927-ben, Cleveland (OH)-ban született. Tanulmányait az Ohio állambeli Lyndhurstben kezdte, Illinoisban az Elmhurst College-ban folytatta, az U. of Michigan, Lancaster Theological Seminary és Columbián kapott diplomát. Az Elmhurst College-ban megkezdett történelemtanári pályát a Rutgersen folytatta. 1955 óta az American-Hungarian Foundation elnöke. Számos tanácsadó testület és a Hungarian Council of Sciences
(M. T.A.) tagja. Több könyv szerkesztője és társszerzője
(Hung. Writers and Literature, The N.J. Ethnic Experience, Hung. Studies Newsletter, Dictionary of Am. Immigration History, etc)

Forrás: Fészek Klub

Hit Counter