2004. október 6. - Fészek Klub, NYC

FALUDY GYÖRGY

Fotók: Frank Deak, Vágréti Krisztina és Győrffy Gabriella Szöveg: Muhi Mária


Egy este a költőfejedelemmel

Hetekkel a megérkezése előtt erről beszélt a magyar közösség. Hogy Faludy György est lesz a Fészek Klub-ban. Természetesen én is izgatottan gondoltam a találkozásra, hiszen évekkel ezelőtt rongyosra olvastam pokolbeli víg napjait, verseit, fordításait. Ismertem az élettörténetét, tiszteltem a munkásságát, azt azonban álmodni sem mertem, hogy egyszer személyesen is találkozhatom vele, különösképpen nem azt, hogy a találkozásra itt New York-ban, a világ fővárosában kerül sor. Ugyan fél órával a meghirdetett kezdés előtt érkeztem, legnagyobb meglepetésemre ülőhelyet már nem találtam, a piciny terem jóval a kezdés előtt megtelt. Akik időben nem gondoskodtak a helyükről, azoknak bizony állniuk kellett, de nem bánták meg.

Pontban fél 8-kor, Krencsey Marianne tisztelettől és szeretettől el-elcsukló hangon felkonferálta "Gyurkát", aki 94 évet meghazudtoló frissességgel és derűvel kezdett bele a mesélésbe.

Gyurka bácsi bizony kiváló elbeszélő.

A közönség egy emberként hallgatta küzdelmes életútját, fantasztikus kalandjait. Úgy beszélt Karinthy barátságáról, a recski munkatáborról, József Attila temetéséről, az emigrációs évek keservéről, a nagy magyar írókról és költőkről, hogy közben lepergett lelkiszemeink előtt a huszadik század, amelynek történetét eddig én csupán a történelemkönyvekből ismertem.

Az est hangulatát – sajnálatos módon – többször technikai probléma zavarta meg - nem működött ugyanis az a fránya mikrofon. Szerencsére Gyurka bácsi egyetlen pillanatra sem veszítette el sem türelmét, sem mesélős kedvét.

Befejezésképpen a közönség – mi mást is – mint verseket kért a költőtől. A közönség soraiból előkerült az “Óda a magyar nyelvhez” című Faludy György költemény, melyet aztán Bánffy Edit előadóművész olvasott fel – a már fent említett mikorfonprobléma ellenére – nagyon szépen.

Gyurka bácsi, köszönjük ezt a csodálatosan szép, tartalmas estet, amellyel megajándékoztad az itt élő magyarságot.

Muhi Mária


Krencsey Marianne, a Fészek Klub elnöke köszöntőjében elmondta, hogy 1970. november 4-én, az Abbey Victoria szálló 3. emeletén, a Fészek legelső összejövetelén is Faludy György volt az előadó. Most, a 35. évad nyitására érkezett bűvös varázslattal.

A recski kényszermunkatábor nyomorultja, jóbarát, filozófus, korosztályunk varázslója, aki újra maga köré vonzotta a New York-i magyarságot.

"Nézzetek körül, hogy tele van a Kossuth Hall."

FALUDY GYÖRGY

Faludy választása az Óda a magyar nyelvhez c. vers volt, melyet  Bánffy Edit előadóművész olvasott fel

Czinkota Mihály a Ballada a múlt idők dámáiról - Tanulságos utóiratát idézte (Villon balladák)

"Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk
és forró, mint forrongó szellemünk.
Nem teljesült vágy, de égő ígéret,
közös jövő és felzengő ítélet,
nem hűs palackok tiszta óbora,
nem billentyűre járó zongora,
de erjedő must, könnyeinkben úszó

                  tárogatószó."

(részletek)

"Ezért, ha májusban egy lánnyal járkálsz,
és nem tudod, hogy Pláton vén szamár,
s ha a parkban csiklandó nevetése
mögött nem érzed meg, hogy mire vár,
akkor, ha egy nap otthagyott, ne kérdezd,
hogy hova lett és kivel merre jár?
Mert megtudod, hogy a szerelmi szó
számodra volt – mint a tavalyi hó."

A Fészek Klub erre az estére csordultig telt

Krencsey Marianne meghatottan köszönte a szép találkozót

 

Pillanatképek az előadást követő dedikálásokból, beszélgetésekből

Botár Andrea részére Pokolbeli víg napjaim c. könyvét dedikálta,
s mint megtudtuk, már készül az önéletrajzi sorozat harmadik része

Mautner Mimivel és Faludy Fannival

Muhi Máriával

Muhi Mária, remélhetőleg egy gyümölcsöző együttműködés kezdeteként, első alkalommal osztotta meg velünk az előadással kapcsolatos gondolatait. Írásai nemcsak az Amerikai Magyar Népszavából és a Panoráma Magazinból, de a sajnálatosan rövid életű, ám friss emlékű Oázis Magazinból is ismerősek, melynek alapító-főszerkesztője volt.

Vágréti Krisztina fotográfussal

Bánffy Edittel

és Krencsey Mariannal

Fanni, az ifjú és gondos feleség, Krencsey szavaival élve "nagy kincset őriz"

Hit Counter