2005. január 26. - Fészek Klub, NYC

LOUISE O. VASVÁRI:
Miért "olvashatatlan" Kertész Imre sorstalansága?

Fotók: Győrffy Gabriella

Krencsey Marianne üdvözölte a vendégeket és bemutatta az előadót

LOUISE O. VASVARI

Egyetemi professzor az NYU Nyelvészeti és az NYU-Stony Brook Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszékén, valamint a budapesti Középeurópai Egyetemen (CEU ), 1969-ben szerzett doktorátust (Univ. of Calif. at Berkeley), számos publikációja sok témakört ölel fel: latin nyelvek filológiája, középkori spanyol irodalom, történeti és szociolinguisztika, fordításelmélet, stb.

Biztosan sokan emlékeznek 2 évvel ezelőtti "Makrancos Kata a magyar hagyományban" c. Fészek-műsorára.

Előadásában Vasvári professzor Kertész Imre Sorstalanságát elemezve állítja, hogy a holocaust irodalmának minden közhelyével szemben olyan szöveget hozott létre, ami az átlag olvasó számára magyarul és fordításban egyaránt nehéznek tűnhet. Vasvári szerint Kertész csak látszólag realista, valójában ezzel a bátor, posztmodern regényével megújítja a holocaust irodalmát, átformálva elődei retorikus és elbeszélő mítoszait.

Forrás: Fészek Klub

A Sorstalanság angol nyelvű Fatelessness c. kiadásával

Professzor Vasvári mondanivalójával, összehasonlító elemzésével
és szuggesztív előadásmódjával magával ragadta hallgatóit

Sanders Iván professzort Vasvári Louise többször is hozzászólásra késztette


Akit érdekel megkaphatja az előadás szövegét: louise.vasvari@sunysb.edu

Az előadást követően is folytatódtak a kérdések, hozzászólások

Sanders Iván és Vasvári Louise

Sanders Iván, Vermes Gábor, Vasvári Louise, Nemes Gyula és Krencsey Marianne

Hit Counter