2005. november 2. - Fészek Klub, NYC

MEGEMLÉKEZÉS KOESTLER ARTHUR
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL

Kövesdy Pál előadása

Fotók: Fodor P. András és Oldal Mária  Szöveg: Fodor P. András

Előadó: Kövesdy Pál, a Fészek Klub  Igazgatósági elnöke


Arthur Koestler most lenne 100 éves, ha huszonkét évvel ezelőtt, hetvennyolc éves korában önkezével nem vet véget életének. Hetvennyolc évéből mindössze tizennégy jutott Magyarországra, hogy azután több mint hat évtizeden át hontalanként bukkanjon fel a világ legkülönbözőbb pontjain, ahova érdeklődése vagy éppen kalandvágya vitte.

Ami sorsdontő Koestlerrel az tizenneéy éves kora után történt, annak színhelye már nem a szülőhaza, hanem a nagyvilág. Ahogy ő mondja: "Születtem Magyarországon, nevelkedtem Ausztriában, életem formáló éveit Franciaországban töltöttem, brit állampolgárrá vedlettem".

Vallomásaiból tudjuk, hogy csak tizennégy éve ellenére is, a genius loci szelleme egész életében elkíséri, megtartva magyarságát, bárhová vesse is őt a sors. Bécsben járt egyetemre, élt a Közel-Keleten, Párizsban, a Szovjetunióban és Spanyolországban. Résztvesz a Spanyol polgárháborúban, Franco börtönébe kerül, majd Francia fogolytáborba viszik, belép a Francia idegenlegióba, majd Angliába szökik és csatlakozik a brit hadsereghez.

Ha van jellemző írószemélyisége a 20. századnak, aki életével és műveivel is ennek az átélhetelen, megemészthetelen, szélsőségekkel teli kornak a lenyomatát jelenti, akkor az Arthur Koestler. Ki volt ő? Neve összeforrott a "Sötétség Délben" című regényével, ami a leghíresebb lett a művei közül. Számtalan, különböző témákban ír, a szépirodalmi művei mellett, természettudományos, filozófiai és pszichológiai műveket publikál.

A "Sötétség Délben" című művével beírta magát a század legjelentősebb íróinak társaságába. Megalkotta az első, fontos antikommunista elemző művét a sztálinizmusról, a tisztogatási perek természetéről és mechanizmusáról. Méghozzá igen korán: a moszkvai nagy perek után mindössze két évvel. Így vonult be az irodalmi köztudatba: szinte az első, aki képes volt megragadni a sztálinizmus lényegét. Általában így írtak róla: éles szemű, kiváló politikai érzékkel bír és kivételesen érzékeny a hatalom és az egyén viszonyára.

Arthur Koestler munkáit gyakran említik George Orwell munkáival együtt. A két író Koestler angliai letelepülését követően került barátságba. Koestlernek más közvetlen tapasztalatai voltak Európa sorskérdéseiről, mégis mindkét író ugyanarra az igazságra jutott és elutasította a nyugati baloldalra jellemző szentimentális kötődést a kommunizmus és a Szovjetunió iránt. Koestler önéletrajzi írásai és a "Sötétség Délben" című könyve pontos képet nyújt az 1930-40-es évek Európájáról és a Szovjetunióban zajló tragikus történésekről.

Az "Alvajárók" című tanulmánya Kepler, Galilei és Kopernikusz életművének bemutatása kapcsán valójában a tudomány, a művészet, a kreativitás és a spirituális "magasabb törvények" összefüggéseit vizsgálja.

Élete végén Koestler a természet és az emberi ész, a tudomány, a teológia és a teremtő akarat bonyolult kapcsolatrendszerén kívül parapszichológiai és vallási-spirituális témákat tanulmányoz.

Fodor P. András Kapcsolódó oldalak:

Fészek Klub @ gimagine