2006. január 11. - Fészek Klub, NYC

SZABÓ GUSZTÁV:
A FEHÉR HÁZTÓL A SING-SING BÖRTÖNIG

Fotók: Győrffy Gabriella szöveg: Niemetz Ágnes

Krencsey Marianne a Fészek Klub elnöke köszöntötte
a közönséget és röviden ismertette dr. Szabó Gusztáv pályafutását, aki - mint Marianne mondta - nem szorult bemutatásra, hiszen több, mint három évtizede tag a Fészek Klubban, ahol az Igazgatóság és az Ügyintéző Testület munkájában vesz részt

SZABÓ GUSZTÁV


Magyar-amerikai sztori

A New York-i Fészek Klubnak ismét érdekes, bár egyáltalán nem ismeretlen előadója volt a minap. A magyar körökben is kedvelt dr. Szabó Gusztáv tartott beszámolót életének néhány kiragadott részletéről humorosan és rendkívüli optimizmussal.

Nem is tudom, mestersége szerint hogyan kellene őt bemutatni. Hiszen közgazdasági egyetemet végzett, tehát közgazdász. Majd az 1939-ben hirtelen elhunyt édesapja tőzsdetagságát örökölte, és így tőzsdeügynök lett egészen 1947-ig, amíg a tőzsde Magyarországon bezárt. Miután kalandosan az Egyesült Államokba került, elvégezte a Columbia egyetemet – kutyasétáltató volt, sport tanácsadó (ezek részletezésétől talán most tekintsünk el), aztán az Amerika Hangjánál és a Szabad Európánál dolgozott mint bemondó. Ez mind nem volt még az igazi... Egy véletlen folytán, egy másik magyarral, úgy hozta a sorsa, céget alapított, amit aztán később – már egyedül – jelentős exportvállalattá növelt. Annyira jelentőssé, hogy a világ minden részére szállított a 40 képviseletre duzzasztott cég építő- és tömítőanyagokat. A bejegyzett szabadalmára, egy bizonyos betonhoz használatos tömítőanyagra, természetesen nagyon büszke. 30 évig működtette ezt a prosperáló vállalatot, amikor, kényelmesen hátradőlt a fotelben, hogy élvezze munkája gyümölcsét...

Csakhogy a New York Times aznapi száma, azon az első nyugdíjas napján, éppen neki való állást hirdetett. És akkor kezdetét vette egy újabb karrier, az összes addigihoz képest a legkihívóbb és leg-izgalmasabb: az amerikai külügyminisztérium egyik hivatalos magyar tolmácsa lett, miután a szükséges "megbízhatósági szűréseken" és nyelvvizsgákon túljutott. Ez 1989-ben, a magyarországi rendszerváltáskor történt. Hosszú éveken keresztül rengeteget utazott magyar magas rangú és nem annyira magas rangú küldöttségekkel, akiknek tolmácsolt és segített az itteni eligazodásban. Rengeteg érdekes történetet mesélt ezekről a találkozásokról; a Fehér Házban Göncz Árpád és Bill Clinton tolmácsa volt, de a Pentagon épülete előtt is elsétált akkoriban ismert katonai személyiségekkel. Az utóbbi időben csökkent az ide-odautazók száma, viszont Szabó Gusztáv a mai napig aktívan tolmácsol bíróságokon és egyéb hivatalos helyeken, segíti az ideérkező magyarokat a tájékozódásban.

A szellemes anekdotáival elkényeztett Fészek közönség örömmel hallgatta az előadót, aki már harmadik generációs amerikai-magyar lenne, ha a nagymama... Szóval az történt, hogy "a nagyapám, aki a mezőgazdasági gépgyár igazgatója volt, a Pesti Hírlapnak írt cikkeket. Amerika 100. évfordulóján, 1876-ban meglátogatta a Kossuthtal kijött magyarokat Iowában. A Fehér Házba is meghívták, Grant elnökhöz. Kérte a nagyanyámat, hogy jöjjön ki ő is utána, és maradjanak itt. De a nagyanyám nem akart olyan országban élni, ahol az indiánusokat még ölik."

Szabó Gusztáv szeret Amerikában élni, hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet ennek az országnak; viszont szeretettel és érzékenyen gondol vissza Magyarországra, amit 1948-ban kényszerült elhagyni.

Niemetz ÁgnesKapcsolódó oldalak:

Fészek Klub @ gimagine