2007. május 10. - Fészek Klub, NYC

NEMCSAK C-VITAMIN! A NOBEL-DÍJAS SZENT-GYÖRGYI ALBERT
MUNKÁSSÁGA, JELENTŐSÉGE ÉS HATÁSA

Dr. Sohár István előadása

Fotók: Győrffy Gabriella

Sohár István diplomáját 1967-ben, szerves kémia doktorátusát 1969-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetemen. 1974-től 94-ig a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Biokémia Intézetében dolgozott mint tanár és kutató (vázizmok fehérjelebontó enzimei, kandidátus: 1988). 1983-85 és 1989-
ben vendégkutató az USA-ban, 1992-től a Rutgers Egyetemen, 1995-től a New Jersey Orvosi Egyetemen dolgozik. Kutatási területe a lizoszómális veleszületett enzimhiányos betegségek kutatása. Dolgozatainak és könyv-részleteinek száma 102, hivatkozások száma 890.

Tudományos munkája mellett magyar kulturális ügyekkel is foglalkozik New Brunswickban. Jelenleg a New Brunswick-i Magyar Egyházak és Szervezetek Bizottságának elnöke. Leánya Nicolette és fia Gellért klinikai tanársegédek Szegeden, Domonkos és Barnabás unokái még óvodások. Felesége Harkó Gyöngyvér a New Brunswick-i Vers Hangja Irodalmi Kör alapítója és vezetője.

Forrás: Fészek Klub

Dr. Sohár Istvánt Krencsey Marianne,
a Fészek klub elnöke mutatta be a vendégeknek

Az előadó részletesen ismertette Szent-Györgyi Albert életét, különös tekintettel szegedi tartózkodására, ahol Sohár István is dolgozott később, Szent-Györgyi egyik munkatársánál.  Mint címéből kitűnik, az előadás nemcsak Szent-Györgyi 70 évvel ezelőtt Nobel-díjjal kitüntetett felfedezésének máig ható értékéről szólt, hanem a C-vitamin kutatáson kívüli jelentős eredményeiről is. Ezek közé tartozik, a Nobel-díj előadásban is szereplő citrát kör nyolc folyamatából háromnak, munkatársaival közös, felfedezése. A citrát kör az emberi szervezet legjelentősebb energia termelő folyamata, működésének megismerésében Szent-Györgyi úttörő munkát végzett.

Szintén már a Nobel-díj elődásban is szerepel a bioflavonok jelentősége az emberi szervezetben. Szent-Györgyi a bioflavonokat P-vitaminnak nevezte el, talán a paprika után amiből izolálta vagy a permeabilitás szó után, amire hatását kifejti. Hosszú éveknek kellett eltelnie, hogy felismerjék az antioxidánsok, melyek közé sorolják a bioflavonokat is, táplálkozásban és betegség megelőzésében betöltött szerepét. Azóta bebizonyították, amit Szent-Györgyi az előadásában is bemutatott, a bioflavonok és a C-vitamin közvetlen kapcsolatát.

A harmadik legjentősebb, máig érvényes kutatási területe volt az izomkutatás. Ennek eredményeit a háború miatt csupán a szegedi egyetemi lapban tudta megjelentetni angolul, majd a háború befejeztével Svédországban közölte szintén angol nyelven. Az izommozgás két legfontosabb fehérjéjét (aktin és miozin) sikerült, munkatársaival együtt, tisztán kinyerni és az izommozgás legalapvetőbb lépéseit is Szent-Györgyi és munkatársai tanulmányozták először. Békés viszonyok között ezért még egy Nobel-díjat érdemelt volna.

Az Ester C alkotóelemei - a C-vitamin mellett-
az antioxidánsok közé tartozó bioflavonok


Kapcsolódó oldalak:

Szent-Györgyi Albert életrajza: magyarul - angolul

Oxidation, energy transfer, and vitamins
Nobel Lecture, December 11, 1937

Albert Szent-Györgyi's Biography at nobelprize.org

Fészek Klub @ gimagine