2007. május 31. - Fészek Klub, NYC

MOLNÁR FERENCE VILÁGA KÉPEKBEN

Rajec Molnár Elizabeth, Ph.D előadása

Fotók: Győrffy Gabriella

Professzor Rajec Molnár Elizabeth Pozsonyban született. - 1947-ben családjával együtt áttelepítettek Budapestre. Pályáját az Idegen Nyelvek Főiskoláján kezdte, majd a Kulturális Kapcsolatok Intézetének szlovák, magyar, német tolmácsa és fordítója volt. Később kulturális vezetőként a Csehszlovák Kultúra Központjában dolgozott, ahol koncerteket, irodalmi esteket és kiállításokat rendezett.

1957 óta New Yorkban él. Tanulmányait a Columbia és Rutgers Egyetemeken folytatta, doktorátusát német irodalomból a CUNY Graduate Centerben szerezte. Disszertációja Franz Kafka onomasztikai (névtan)interpretációjáról készült. 33 éven át a City College of New York professzora és egyetemi könyvtárosa volt. - Jelenleg is PEN tag, továbbá az Amerikai Kafka Társulat és a Fészek Klub igazgatósági tagja. Fulbright professzori minőségben Magyarországon Molnár Ferencről végzett kutatómunkát, annak feldolgozott anyagát kétkötetes bibliográfiában adta ki. Munkássága Molnár és Kafka mellett az irodalmi onomasztikára irányult. - Több tudományos könyv és cikk szerzője.

Forrás: Fészek Klub

Molnár Ferenc (1878-1952, eredeti nevén: Neumann Ferenc) 1878. január 12-én született Budapesten. Édesapja dr. Neumann Mór,  jómódú zsidó orvos volt aki erős szociális érzékenységgel rendelkezett. Édesanyja Wallfisch Josefa, művelt de beteges asszony volt, akinek irodalmi szalonja híres volt.

Az író 1896 óta használja a Molnár nevet. Nagybácsikája molnár volt és az ő foglalkozása után vette fel a nevet mert azt állította hogy magyar művet magyar nyelven magyar névvel kell írni. Erzsébet huga több házassága ellenére haláláig a Molnár nevet használta.

Középiskolai tanulmányait a Lónyay utcai Református Gimnáziumban végezte, majd Genfben és Budapesten jogot tanult. Egyetemista cikkeket, riportokat írt és francia színdarabokat fordított. 1896-ban Vészi József, a Budapest Napló főszerkesztője, Molnár Ferencet felveszi fordítónak és  riporternek. Lánya Vészi Margit lett Molnár első felesége. A rövid ideig tartó házasságból Molnár egyetlen gyermeke Márta lánya született, aki később Sárközi György író felesége lett. Molnár nem volt jó férj de nem volt jó apa sem. Második felesége a dédelgetett Fedák Sári volt, akitől egy pár viharos évig tartó házasság után elvált. Harmadik felesége, Darvas Lili túlélte Molnárt és a New York-i Linden Hill temetőben 1952-ben örök nyugodalomba helyezte. Molnár Ferenc 1940 óta haláláig a New York-i híres Plaza Hotelben lakott.  

Első feltűnést keltő írása a szatirikus regénye Az éhez város volt, ezt követte az Egy gazdátlan csónak története. Molnár Ferenc nagyon produktív íro volt, majdnem évente új mű gazdagította a magyar irodalmat. Első sikeres darabja A doktor úr volt, ezt követte Az ördög amely megnyitotta számára a világ szinpad ajtaját. A leghíresebb darabja a Liliom és annak musical változata a Carousel a mai napig gyakran felbukkan a világ valamelyik színpadán.

Molnár Ferenc élete és alkotása sokoldalú volt. Többek között 42 színdarabot és 11 regényt írt. Nevéhez számtalan riport, rövid elbeszélés, személyes önvallomás és körülbelül 70 film fűződik.

2006-ban A Pál utcai fiúk című regénye születésének 100 éves évfordulóját ünnepelte az irodalmi világ. Könnyed, elegáns stílusa, humoros iróniája, pedantériával szerkesztett drámája adja sokoldalú életművét. A mai napig nincs még egy másik magyar író, aki túlszárnyalta volna Molnár Ferenc nemzetközi sikerét.

Rajec Molnár Elizabeth

Vészi Margit

Molnár Márta

Fedák Sári

Darvas Lili

Liliom

Molnár legnagyobb sikere. Az 1909-es budapesti bemutató után 1912-ben a bécsi előadás következett. 1934-ben Fritz Lang megfilmesítette, és alapjául szolgált az 1945-ben a Broadwayen bemutatott Carousel című musicalnek.

A Pál utcai fiúk

Molnár Ferenc ifjúsági regényét, legolvasottabb és legnépszerűbb művét számtalan nyelvre lefordították, többször megfilmesítették, színpadra varázsolták, a Práter utcában szoborcsoport őrzi emléküket. A grundot megvédő kis Nemecsek és társai az önfeláldozás jelképévé váltak.

A mű születésének 100. évfordulóját ünneplő kiadás


2007. április 13. - American and Hungarian Heritage Center, New Brunswick, NJ

MOLNÁR FERENCE VILÁGA KÉPEKBEN

Rajec Molnár Elizabeth, Ph.D előadása a
Bolyai Tudományos és Művészeti Előadássorozat keretében

Fotók: Oldal Mária

Dr. Prékopa András, akadémikus, egyetemi tanár mutatta be
az előadó Dr. Rajec Molnár Elizebeth pályafutását

Prof. Molnár Ágoston és Dr. Rajec

Prof. Molnár, Dr. Sohár István, egyetemi tanár,
Dr. Bergou János és felesége Bergou Vali

Dr. Sohár, Dr. Bergou, Dr. Némethy Judith, egyetemi tanár,
Dr. Rajec és Prof. Molnár

 Dr. Prékopa, Dr. Rajec és Prékopa Kinga


Kapcsolódó oldalak:

Fészek Klub @ gimagine