2008. március 20. - Fészek Klub, NYC

IDŐUTAZÁS AZ IRODALOMBAN
a világ végétől a dinoszauruszok koráig

H.G. Wells: Időgép
George Gaylord Simpson: The Dechronization of Sam Magruder

Prohászka Rád Boróka előadása

Fotók: Győrffy Gabriella

Prohászka Rád Boróka a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, angol és amerikai irodalomtörténetet, amerikai drámairodalmat, és kortárs prózát tanít. Jelenleg a Terplan Family Foundation ösztöndíjasaként a Montclair State University vendégkutatója.

A Fészek Klubban tartott második előadásának témája az időutazás az irodalomban. H. G. Wells Időgép című 1895-ben megjelent tudományos-fantasztikus kisregényét George Gaylord Simpson 1997-es The Dechronization of Sam Magruder regényével összevetve, az előadás az időutazás kérdéskörén túl, rámutatott a művekben felvetett episztemológiai és ontológiai kérdésekre és az azokra megfogalmazott válaszokra. A világ végétől a dinoszauruszok koráig utazva az irodalmi művek lapjain keresztül, válaszokat kerestünk olyan egyetemes kérdésekre, mint: Kik, mik vagyunk mi? Hogyan ismerhetjük meg világunkat, és hogyan képződnek a múltról szóló narratíváink? Hogyan alkotunk képet a bennünket körülvevő univerzumról, hogyan ismerhetjük meg önmagunkat, és hogyan ismerhetjük fel helyünket a világban és az idő folyamatában? Hiszen, amint Simpson főhőse fogalmaz: "Az ember felelős önmagáért" és továbbvive a gondolatot, a teljes emberiségért.


Kapcsolódó oldalak:

Prohászka Rád Boróka előző Fészek előadása

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Terplan Family Foundation

Fészek Klub gimagine fotóriportok