February 7, 2004. - Museum of the American Hungarian Foundation, New Brunswick, NJ

1903-1957

SZIMPÓZIUM NEUMANN JÁNOS
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
 Az Amerikai Magyar Alapítványhoz tartozó Bolyai Művészeti és Tudományos Előadássorozat keretében

JOHN VON NEUMANN SYMPOSIUM
TO COMMEMORATE THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH
Organized by the Bolyai Lecture Series on Arts and Sciences of the American Hungarian Foundation

Fotók: Harkó Gyöngyvér és Fodor András; Szöveg: Dr. Sohár István
Photos: Gyongyver Harko and Andras Fodor; Captions: Dr. Istvan Sohar

Prof. Molnár Ágoston megnyitója
Opening remarks by Prof. August J. Molnar

Dr. Prékopa András akadémikus bevezetője
Introduction by Prof. Andras Prekopa

Dr. Takács István követségi tanácsos a Magyar Köztársaság
nagykövete nevében köszöntötte a szimpózium résztvevőit
Dr. Istvan Takacs, Counselor of Science and Technology

Dr. Lax Péter akadémikus (New York) ismertette Neumann János
korai éveit Los Alamosban és a komputerhez vezető utat
Dr. Peter Lax (Courant Institute, NYU, NY) gave a lecture on
John von Neumann’s early years; the years at Los Alamos
and the road to computing

A kérdések ideje
Time for discussion

Hajnal András akadémikus (Rutgers University) Neumann János
halmazelmélettel kapcsolatos munkáit ismeretette
Dr. Andras Hajnal, Member of Hungarian Academy of Sciences
(Rutgers University, Piscataway, NJ) spoke on laying the
foundation of axiomatic set theory

A szimpózium közönsége
The audience

Kávészünetben
Coffee break

Dr. Prékopa András akadémikus (Rutgers University),
aki az egész tudományos programot állította össze,
beszélt Neumann János szerepéről a játék elmélet,
a közgazdaságtani és az operációs kutatásban
Dr. Andras Prekopa Member of the Hungarian Academy of Sciences
(Rutgers University, Piscataway, NJ), who organized the scientific program,
summarized the works of John von Neumann in theory of games,
economy and operations research

Ebédidőben - Lunchtime

Dr. Marina von Neumann Whitman, a nagy tudós leánya beszélt édesapjáról
Dr. Marina von Neumann Whitman, John von Neumann‘s daughter,
spoke about her father as she saw him

Válasz a kérdésekre, vitavezető: Dr. Sohár István
Discussion time, chair : Dr Istvan Sohar

Egy vidám kérdés...
A funny question...

...talán Pásztor Péter professzortól
...maybe from Professor Pastor

A szimpózium rendezői és előadói
Organizers and lecturers

Dokumentum képek (Dr. Prékopa András) és egy film megtekintése után
Princetonban megkoszorúzták Neumann János sírját
After a slide show and documentary movie on John von Neumann’s life,
participants in the symposium placed flowers at the gravesite of
John von Neumann in Princeton Cemetery

Prof. Molnár Ágoston a sírnál emlékezik Neumann Jánosra
Prof. Molnar remembers John von Neumann

Neumann János sírja
Gravesite of John von Neumann