2005. január 5. - Rutgers, New Brunswick, NJ

NYISZTOR ILONA CSÁNGÓ ÉNEKES

Nyisztor Ilona néhány napot New Brunswickban töltött a Külföldi Magyar Cserkészet meghívására. Tanított a Kodály hétvégén, énekelt a Szent Laszló templomban és végül egyórás, énekléssel egybekötött, interjút adott a WRSU rádió magyar adásában.

Harkó Gyöngyvér fotóriportja a rádió interjú pillanatait örökítette meg.

NYISZTOR ILONA egy Tázló menti székelyes csángó falu, Pusztina szülötte. Előadóművészeink közül senki nincs, aki nálánál hitelesebben, élőbb módon tudná megszólaltatni a moldvai csángó vokális népzenét.

A moldvai Onyest városában, a szülőfalutól nem messze óvónőként tevékenykedő fiatalasszony élete ugyanis sorsszerűen összefonódott a moldvai csángóság folklórjával…

Édesanyja, László Józsefné Kis Erzsébet (szül.1935) a magyar folklór egyik leghíresebb, legnagyobb tudású adatközlője…

Művészi ars poeticája - lett légyen szó népdalról, balladáról vagy Kajoni Cantionale Catholicumának népénekeiről - mindig az, hogy az éneknek a szívhez, a másik emberhez kell szólni, különben nincsen hatása, értelme az előadóművészetnek.

Forrás: Tánczos Vilmos "Elment a madárka" CD mellékletében

Jeff, a "főnök", Geoffrey Pape, World/Specialty Music Director, WRSU-FM, Rutgers-New Brunswick NJ, érdeklődéssel hallgatja az éneket

Sohár István kérdez a csángok helyzetéről. A válasz:,"Furcsa ahogy munk magyarul beszélgetünk. Mi a régi magyar szavakat használjuk. A papok szerint münk románok vagyunk, csak el vagyunk magyarosítva. Ezt mondják…De münk magyarok vagyunk. Nagyon nehéz…"

Idézetek az interjúból, dalokból:

Mit is énekeljek most? Melyet apáink őríztek, elpusztítják szép nyelvünköt...

Igaza van, sok éneket tudok. Édesanyám jó énekes volt, tőle tanultam: Leszek én még a babámmal páros...

Karácsonykor münk, gyermekek, vártuk, hogy sötétedjék be, hogy fussunk egyhamar minél több házhoz, hogy tudjunk énekelni dióért, almáért, pénzért.

A felnőttek legszebb karácsonyi éneke: Kelj fel, keresztény lélek!

A magyar óra miatt a gyermekeket szégyengették a tanárok.

Mert mű is magyarok vagyunk, meg Ázsiából szakadtunk…

Három éve engedélyezték a magyar órák bevezetését az iskolában.

Kimegyek a pusztinai nagy hegyre, letekintek, letekintek a völgybe

Repül az idő a stúdióban: Ilona közvetlenül, barátként beszél mindenről.

Anyám, édesanyám, jó nevelő dajkám…

Jeff Pape és Sohár István a csángó nyelvjárás hatása alatt

Ilona büszkén hordja a gyönyörű pusztinai csángó viseletet

Befejezésül: Boldogasszony Anyánk, Mennyei Patrónánk (Csángó változat)

Hit Counter