2006. július 23. - Szent László templom, New Brunswick, NJ

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL
550. ÉVFODULÓJÁN

A Bolyai Tudományos és Művészeti Előadássorozat (Amerikai Magyar Alapítvány),
a New Brunswick-i Szent László templom és a Vers Hangja Irodalmi Kör rendezésében

Fotók: Fodor Márta

Bevonulás

Himnusz Hajdú-Németh László vezetésével

Bevezető imát mond Polgár Kapisztrán OFM
a Szent László templom plébánosa

Gorondi Enikő és Réka énekel dob és gitár kísérettel

Hallgatják kicsik és nagyok

Harkó Gyöngyvér Arany János versét mondja

A szavalók Hunyadi János képe alatt

Koromi Rita és Máté Péter szaval

Hess Dénes OFM Kapisztráni János
Hunyadi halálakor mondott beszédét idézte

Gorondi Réka énekel

Dr. Sohár István, a New Brunswick-i Egyházak és Egyesületek
Bizottságának elnöke, bemutatja Széll Tamás professzort

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL ÉS A DÉLI HARANGSZÓ

Széll Tamás egyetemi tanár ünnepi előadásában megemlékezett a Hunyadi családról, Hunyadi János csatáiról és részletesen ismertette a nándorfehérvári csatát.

A déli harangszóról elmondta, hogy azt, bár csak péntekenként, de már 1413-ban elrendelte a kölni egyházmegyei zsinat. Majd 1456. június 29-én III. Callixtus pápa írta elő a keresztényeket naponta imára szólító déli harangszót. Már ekkor azért imádkoztak, hogy a magyarországi keresztes seregnek legyen ereje a győzelemhez a törökök elleni harcban. Egy hónappal később, július 22-én Nándorfehérvárnál Hunyadi seregei legyőzték a törököket. A pápa a győzelem hírére módosította a korábban kiadott bulláját, melyben azt írta, hogy mivel Isten győzelemre segítette a keresztényeket, a déli harangszó alatt elmondott imák egyben a hálaadás imái is legyenek.

Széll professzor kezében a pápai bulla másolatával

A Boldog Asszony anyánkkal fejeződött be az ünnepség, majd a
Centenáriumi Szűz Mária szobor felszentélese következett


Kapisztrán atya megáldja a szobrot

Gyerekek virágot hoznak a szoborhoz