2009. március - Magyar Református Egyház
175 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08901

VÁLTOZÁSOK A NEW BRUNSWICK-I MAGYAR
REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN

Nagytiszteletű Rőczey Barnabás esperes hosszú, hűséges, 27 évi szolgálat után 2007-ben nyugdíjba ment. Ezt megelőzően az új lelkészt kijelölő bizottság fáradhatatlanul dolgozott, és több qualifikált jelentkező közül, a választás Ötvös Zsolt lelkipásztorra esett.

Ötvös Zsolt 1974-ben született Berettyóújfaluban. A középiskolát Debrecenben végezte a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában. Az érettségi után fél évet töltött Svájcban a Ligue de le Lecture de la Bible Könykvkiadó lausanne-i központjában. 1993-ban kezdte meg teológiai tanulmányait a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, ahol 1999-ben szerzett lelkészi végzettséget. Egy évet ösztöndijas diákként a presbiteriánus Columbia Theological Seminary-ben töltött el Decatur, Georgia-ban ahol Mesterfokú Teológiai diplomat szerzett, majd Magyarországra visszatérve elvégezte segédlelkészi évét, és megszerezte Mesterfokú Hittudományi oklevelét 2000-ben. Lelkipásztori szolgálatát Torontóban, Kanadában kezdte a Magyar Református Evangélikus Egyháznál. 2004-ben lelkészi munkáját Columbus, Ohióban folytatta. Innen kapott meghívást a New Brunswick-i református gyülekezetbe, ahol 2008. december 1-e óta végzi szolgálatát.

Ötvös Zsolt tiszteletes fiatalos lendülettel állt szolgálatba. Csodálatosan szép, mély tartalmú vasárnapi igehirdetései megindítják a hívők szívét és ösztönzést adnak arra, hogy a hitéletet komolyan vegyék. Az idős beteg egyháztagok meglátogatásának felszólítására többen is önként jelentkeztek, és a beteg öreg egyháztagok boldogan fogadták a látogatókat.

Február 7-én házavató és baráti összejövetel volt a parókián, amire Ötvös Zsolt meghívta az egyháztagokat. Február 22-én gyülekezeti ebéd volt, ahova sokan eljöttek a környékbeli más magyar templomokból és szervezetekből is.

Kovács Róbert egy kisgyermekes édesapa, a fiatalokat segítő szándékkal vasárnapi iskolát kezdeményezett. Miközben a gyerekek Isten igéjével ismerkedhetnek meg, ez idő alatt a szülők Istentiszteleten vehetnek részt zavartalanul. Pár éves szünetelés után a vasárnapi iskola tanítói megújult erővel és lelkesedéssel tervezik a gyermekek keresztyén oktatási programját Ötvös Zsolt lelkipásztor irányításával.

Szülői értekezlet: március 8-án

Minden egyházunkat látogató kis és nagy gyermekes szülőt meghívunk. Ez alkalommal fogjuk ismertetni céljainkat, oktatási formánkat és közösen meghatározzuk a vasárnap délelőtti oktatás időpontját. Felmérjük az érdeklődő gyermekek számát, korát, és nyelvi igényét. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis tanítóink magyar vagy angol nyelven is szívesen foglalkoznak a gyermekekkel.

Első vasárnapi iskola: március 29-én

Minden érdeklődőt szerettel várunk.

"Jézus pedig mondá: Hagyjátok békét e kis gyermekeknek,
és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek;"

Máté: 19:14.

A magyar énekkar is újraéled és szolgálatával az istentiszteletek és ünnepségek színvonalát szeretné emelni. Elkészült az egyházunk honlapja is, ahol tájékozódni lehet az eseményekről:

www.magyarreformedchurch.org.

A hívők gazdag egyházi programnak néznek elé a jövőben is. A templom újjáépítése is befejeződik, ami egy régen várt nagy esemény.

A felújított templom avatása:
március 22-én délután 2 órakor

Az avatást ünnepi vacsora követi. Részletek az Egyház honlapján >>>

*********************************************************************************

A New Brunswick-i Magyar Református Templom 1915-ben épült, a Somerset és a Divison utca sarkán. 2008-ban a presbitérium határozatot hozott a meggyengült oldalfalak haladéktalan megerősítésére. A mindkét oldalon elhelyezett a pincétől a tetőmagasságig emelkedő acélpillérek vették át a tetőszerkezet összes súlyát. Oldalirányú acélszerkezeti rögzítés és vonókábeles átkötés teszi egységessé a tető terhelésének elosztását.A pilléreket összekötő vonókábelek a templom belterében faburkolatot kaptak, amik gerendák hatását keltik.

Mindenkit szeretettel várunk szép, megújult templomunkban és rendezvényeinken. Beázás miatt lebontásra kerültek a nagyméretű festett ablakok feletti kiugrások. Szükség volt a több mint 90 éves palatető aszfalt anyagú zsindellyel való lecserélésére, a tetőről lejövő csapadékot az új csőrendszer az utca vízgyűjtőjébe üríti. Sor került a belső faburkolat felújítására, a padló felcsiszolására, a falak teljes festésére és a kocsibehajtó lebetonozására. A templomi padok egy részét folyamatos ülőpárna borítással láttuk el.

Szekeres Magdolna


Related links:

Magyar Református Egyház, New Brunswick

New Brunswick - gimagine photo reports