2004. augusztus 21. - Magyar Református Egyház, NYC

NEW YORK-I MAGYAR SZÍNHÁZ

"A LÁTHATATLAN LOBOGÓ"

WASS ALBERT EMLÉKEST SZÍKI KÁROLY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

---------------------------------------

RÍM KATARZIS - ÚJ KÖLTŐINK VERSEIBŐL

---------------------------------------

A VIDÁM SZÍNPAD MŰSORÁBÓL

Fotók: Győrffy Gabriella

Cserey Erzsi, a színház igazgatónője a 20 éves NY-i Magyar Színház
anyanyelvünket, irodalmi értékeinket őrző munkájára,
az alapító Dr. Varga Lászlóra emlékezett és
köszönetet mondott a színház támogatóinak

Szíki Károly, az Egri Varga László Teátrum igazgató-művésze köszöntötte
a 20 éves színházat és átadta a Vox Humana díjat Cserey Erzsinek
"Varga László szellemi öröksége leghívebb ápolójának,
a magyar kultúra amerikai apostolának"

Wass Albert életét, műveit idézte a Láthatatlan lobogó c.
nagy sikerrel előadott verses, zenés összeállítás

Tóth György, Szíki Károly és Cserey Erzsi

Wass Albert alakítója Szíki Károly,
arany érdemkereszttel kitűntett színművész

Erdély legszebb dalai csendültek fel Hegyesi Hudik Margit
énekművész
gyönyörű hangján

Üzenet haza
(részlet)


"Likasztják már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad."


Wass Albert "Hontalanság hitvallása" c. versét
Cserey Erzsi adta elő mély átéléssel


"Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.

Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy testvér minden ember,
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.

Hontalan vagyok
mert hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

Hontalan vagyok
de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet
és maradok ez úton, míg csal élek
töretlen hittel ember és magyar."


Az Erdélyi Himnuszt a művészekkel együtt énekelte a közönség

-------------------------------

RÍM KATARZIS - ÚJ KÖLTŐINK VERSEIBŐL:

Patakfalvi Anna

Bontea László

Péterffy Gyöngyi

Kátay Mihály 20 év c. versébe foglalta a NY-i Magyar Színházról
vallott hitét, melyet Kovács Szilvia adott elő

Hegyesi Hudik Margit operettrészletek előadásával is elnyerte a közönség tetszését

--------------------------------

A VIDÁM SZÍNPAD MŰSORÁBÓL:

"Bözsike mindent elintéz"
Mautner Mimi és Roth Carole vidám jelenete

Roth Carole

Mindenki tudni szeretné hány éves is lehet Cserey Erzsi...

...azaz Majoros néni ...... akit századik születésnapján köszöntöttek

Majoros nénit Kovács Szilvia faggatta a hosszú élet titkáról

Kovács Szilvia, Cserey Erzsi, Hegyesi Hudik Margit, Roth Carole,
Mautner Mimi, Sziki Károly és Tóth György búcsúznak a közönségtől

Mautner Mimi, a színház igazgató helyettese, komikája és mecénása

Hit Counter