October 15, 2006 at 2:00 PM - Carnegie Hall, NYC

GALA MEMORIAL CONCERT

COMMEMORATING THE 50TH ANNIVERSARY OF THE
1956 REVOLUTION

Organized by the New York Area Coordinating Committee for the Commemoration of the 1956 Hungarian Revolution

Photos: Gabriella Gyorffy and Akos Rozsa

Laszlo Papp's article in Hungarian


National Anthem of the United States and Hungary performed
by the Yale Philharmonia Orchestra, Shinik Hahm, Conductor

OPENING CEREMONIES

Greetings by the Honorable George E. Pataki, Governor of the State of New York

Members of the Coordinating Committee for the Commemoration
of the 1956 Hungarian Revolution: Dr. Istvan Lakatos, Co-President,
Michael Szarvasy, Vice President, Ambassador András Simonyi
and George L. Lovas, President

Ambassador András Simonyi read the message of
His Excellency László Sólyom, President of Hungary

Governor George E. Pataki presenting the New York State Proclamation of Honor,
in memory of the 1956 Revolution, to the Hungarian American community
"...Therefore I, George E. Pataki Governor of the State of New York,
hereby proclaim October 23, 2006 as the Fiftieth Anniversary of the
1956 Revolution and Freedom Fight in Hungary Day in the Empire State"

GALA MEMORIAL CONCERT

Yale Philharmonia Orchestra, Shinik Hahm, Conductor

World Premiere of a symphonic poem, commissioned for the occasion,
by Ádám Balázs: "Path of the Extraordinary"

Ádám Balázs composer

Viktória Vizin, mezzo-soprano
Ferenc Erkel: "The Fortune-teller’s Aria" from the opera Dózsa György

János Berkes, tenor
Ferenc Erkel: "László's Aria" from the opera Hunyadi László

Takács Quartet
Edward Dusinberre-Violin, Károly Schranz-Violin,
Geraldine Walther-Viola, András Fejér-Cello

Béla Bartók: Sixth String Quartet

Péter Frankl, piano
Ferenc Liszt: Piano Concerto 2 in A-Major

Viktória Vizin, mezzo-soprano
Zoltán Kodály: "Ballad" from the folk opera Székelyfonó ("The Spinning Room")

János Berkes, tenor

Ferenc Erkel: "Hazám, hazám" ("My Homeland Aria") from the opera Bánk bán

Yale Philharmonia Orchestra, Shinik Hahm, Conductor

Zoltán Kodály: Dances from Galánta

Hector Berlioz: "Rákóczy March" from Damnation of Faust

Ádám Balázs, George L. Lovas, Dr. Istvan Lakatos, János Berkes, Viktória Vizin,
Péter Frankl, Shinik Hahm and the Yale Philharmonia Orchestra


ÍGY ÜNNEPELTÜNK MI...

Ezerkilencszázötvenhat, nem emlék,
nem múlt vagy nékem, nem történelem,
de húsom-vérem, lényem egy darabja,
szívem, gerincem - kijöttél velem...

Faludy György (nekünk örök barátunk, Gyurka) hitvallása minden "Nyugatra" menekült magyarnak együttes szívdobogását jelzi. Valóban kijött velünk '56 szellemisége, amely kötelezően határoz meg minden itteni tevékenységünket ötven év óta. Ezért olyan fájdalmas számunkra hallani az évforduló ünnepének alkalmával tapasztalt atrocitások otthoni híreit.

Nem így volt ez Amerika és Európa városaiban, ahol méltó egységben ünnepelt minden magyar, függetlenül attól, hogy mikor jött el a hazából, milyen politikai felfogású, vallású, életkorú. Ha valaha, most valóban és eltökélten egységesek voltunk a forradalomra emlékezve, úgy ahogy akkor együtt tudtunk lenni.

Ebben a szellemben készült fel az amerikai magyarság is, hogy a forradalom ötvenedik évfordulójának méltó megünneplését előkészítse. New Yorkban a szervező bizottság több mint egy éve dolgozott a feladaton. A társelnöki szerepet vállaló Lakatos István és Lovas György az első perctől fogva hangsúlyozta, és mindvégig betartotta, hogy elutasítják a politikának bármiféle beszűrődését az ünneplésbe. Valóban, mindenki, aki részt vett a munkában az "ügyet magát" tekintette, félretéve minden vélemény különbséget.

Most is, október 15-én, mint a forradalom ötödik évfordulóján, a rangos Carnegie Hall kínálkozott megfelelő ünneplő helynek. Akkor Rozsnyai Zoltán vezényletével a menekült Filharmonia Hungarica szerepelt nagysikerű koncerttel. Ez alkalommal szintén egy színvonalas ünnepi hangverseny megrendezésére került sor. Az amerikai és magyar himnusz után George Pataki kormányzó emelkedett szólásra, magyarul köszöntve a több mint 2 és félezret számláló közönséget. Megható szeretettel emlékezett magyar származására, a nagyszülők földjével azóta is ápolt kapcsolatára. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke levél-üzenetét Simonyi András nagykövet olvasta fel, megtoldva saját lelkesítő gondolataival is.

Az ünnepségre beérkezett adományok az amerikai magyarság ritkán tapasztalt áldozatkészségéről tettek tanúbizonyságot. A megmaradt összeg a New York városban tervezett '56-os emlékmű elkészítésére van szánva. Ennek helyét most kéri a bizottság a várostól. Pataki kormányzó megígérte a segítségét.

Megtiszteltetés volt a New York-i közönség számára Balázs Ádám zeneszerző "Rendkívüliek útja" című, erre az alkalomra, a forradalom hősei emlékére, költött szimfóniája, amelyet, valamint Kodály Galántai táncát a Yale Egyetem Filharmonia Zenekara adta elő a koreai származású Shinik Hahm vezényletével.

Kiemelkedő volt a Takács Quartet, (Edward Dusinberre, Schranz Károly, Geraldine Walther, Fejér András) Bartók hatodik vonosnégyesének virtuóz előadásával. Igaz, hogy ez a meglehetősen nehéz fajsúlyú zenemű a közönség egyrészének ismeretlen és szokatlan volt. De hát, hogy is írta Illyés Gyula a Bartók versben? - "Hangzavart? - Azt! Ha nekik az, ami nekünk vígasz ! Azt! Földre hullt pohár fölcsattanó szitok szavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongó jaját tanulja hegedű s éneklő gége - ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom, elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj-sötét szívekben!"

A közönség felállva köszönte meg Frankl Péter zongoraművész és a zenekar teljesítményét Liszt Ferenc második zongoraversenyének előadásáért. A két szóló énekes, Vizin Viktória mezzó-szoprán és Berkes János tenor, Erkel és Kodály áriákat énekelt. Berkes a Bánk bán: "Hazám, hazám" nagyáriájáért kapta a legfergetegesebb tapsot. Az estet a zenekar Berlioz Rákóczi indulójával fejezte be.

Ezután a jelenlevők néma főhajtással emlékeztek a forradalom hőseire.

Jó volt látni, ahogy a New York, New Jersey, Connecticut és Pennsylvania állam közeli részeiről autóbuszokkal, vonattal, autókkal összesereglett magyar közönsége a hangverseny után meleg baráti egyetértésben találkozott régi ismerősökkel és ismert meg újakat.

Ezt megelőzően sokan vettek részt misén a St. Patrick székesegyházban, ekumenikus istentiszteleten a 82. utcai református templomban, majd október 16-án a Park East zsinagógában tartott zsidó megemlékezésen. A szervezők és az előadóművészek részére az előadás után a Magyar Főkonzulátus adott fogadást.

New York nyitotta meg az amerikai városok többségében rendezett ünnepségek sorát, aztán október 21-én és 22-én sok helyen tartottak megemlékezéseket, amelyek még november 4-én is folytatódtak. Bostonban Balogh Károly a Massachusettsi Magyarok Társasága elnöke, Los Angelesben Vizy E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az ünnepi szónok. "Vérbefojtott forradalmak után csak nagy sokára világosodik meg, hogy a veszetesek győztesekké válhatnak" - mondta. Chicagoban 800-an gyűltek össze a kormányzati épületben (Thompson Center), ahol Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnöke volt a meghívott szónok. Houstonba Téglás Csaba, az ottani egyetem által kiadott "Budapest Exit" című könyv szerzőjét hívták meg, San Franciscoban pedig Gereben István és Könnyű Ernő volt a megemlékező.

Nem maradt el Európa sem. Minden fővárosban volt ünnepség. Nekem alkalmam volt Bécsben az ausztriai magyar szervezetek együttes szervezésében rendezett ünnepély szónokaként részt venni. Felemelő élmény volt.

Papp László


Related links:

New York Area Coordinating Committee for the
Commemoration of the 1956 Hungarian Revolution

Shinik Hahm

The Philharmonia Orchestra of Yale - Yale School of Music

Adam Balazs

The Takács Quartet

Péter Frankl

Viktória Vizin

János Berkes - Magyar Állami Operaház

Carnegie Hall

1956 HUNGARY - gimagine photo reports